Lokalizácia a značenie

Dôležitosť problematiky lokalizácie a značenia podzemných inžinierskych sietí si uvedomuje každý prevádzkovateľ. Naše riešenia sú plne prispôsobené potrebám všetkých prevádzkovateľov podzemných sietí, či sa už jedná o telekomunikačné, dátové, optické, koaxiálne, káblové televízie, energetické, silové, plynové, vodovodné, teplárenské alebo kanalizačné siete.

Lokalizácia a značenie novo stavaných inženierskych sietí

Pri výstavbe nových inžinierskych sietí dnes už nie je problém tieto dôkladne označit. Možností ako to spraviť je hneď niekoľko. V našej ponuke nájdete riešenia pre jednoduché a rýchle značenie inženierskych sietí pri výstavbe.

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Locating-Marking-NA/Home/

EMS marker – elektronické značky

Pre novo stavané podzemné siete sa už dnes celkom bežne používajú nami dodávané špeciálne elektronické značky/markery. EMS značky/markery sa ukladajú na dôležité miesta podzemných inženierskych sietí.
Tieto markery/značky sú vyrábané pre potreby všetkých prevádzkovateľov podzemných sietí.

 • TELEKOMUNIKÁCIE
 • ENERGETIKA
 • KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
 • VODA
 • ODPADOVÁ VODA
 • PLYN
 • UNIVERZÁLNE POUŽITIE

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Locating-Marking-NA/Home/Product-Catalog/?N=5729&rt=c3

Typy EMS značiek/markerov

Značenie podzemných sietí je vyrábané na základe potrieb prevádzkovateľov a ďalej sa rozlišuje podľa hĺbky použitia.

3M Ball Marker

Štvorpalcová značka je určená na použitie v úzkych príkopoch do hĺbky 120–150 cm. Má jedinečnú patentovanú, automaticky vyrovnávanú konštrukciu, ktorá udržuje presnú vodorovnú polohu bez ohľadu na spôsob umiestnenia pod zemou. (Obsahuje zmes propylenglykolu a vody, schválenú na použitie vo farmaceutickom priemysle, kozmetike a ako potravinová prísada. Zmes sa ľahko biologicky rozkladá a nemá škodlivý vplyv na ľudský organizmus, zvieratá ani životné prostredie.)

3M Mini Marker

Je určený na značenie do hĺbky až 180 cm. Má lúče o priemere 20 cm, ktoré napomáhajú stabilizácii v správnej polohe po umiestnení.

3M Full Range Marker

Je určený pre hĺbkové aplikácie až do 240 cm. Vďaka priemeru 38 cm je ideálny na použitie ako ochrana proti kopaniu nad citlivými podzemnými objektami.

3M Near Surface Marker

Je ideálny na značenie objektov pod povrchom a pod vozovkami do 60 cm hĺbky. Jeho valcový tvar o dĺžke 15 cm umožňuje ľahkú inštaláciu do asfaltu, betónu alebo skaly bez rozsiahleho kopania či vŕtania.

Pozitívna identifikácia

Na rozdiel od povrchových značiek, napríklad kolíkov, praporkov alebo náterov, nie je značka EMS ovlyvňovaná veľkou vegetáciou ani vandalizmom a nemôže sa opotrebit povetrnostnými vplyvmi. Značky sú pasívne antény bez akýchkoľvek vnútorných zdrojov napájania, ktoré by sa vybíjali. Ich veľmi pevné, polyetylénové obaly neprepúšťajú minerály, chemikálie a odolávajú teplotným extrémom, ktoré sa bežne vyskytujú pod zemou. Elektronický značkovací systém 3M je tvorený trvanlivými, pasívnymi značkami, ktoré je možné zakopat nad dôležité objekty behom stavby alebo použiť na značenie stojacich objektov behom údržby.

Jednoduchá inštalácia

Zoznámenie s používaním systému zaberie iba niekoľko minút a tak isto ľahko je možné hľadat zakopané značky. Lokátor vysiela vysokofrekvenčný signál do zakopanej značky. Značka odráža signál späť k lokátoru a umiestnenie je signalizované ako hodnotou na vizuálnom merači, tak zvukovým tónom.
Pre presnú lokalizáciu týchto značiek je dodávaný lokátor 3M Dynatel 1420-iD.
Samozrejmosťou však je že aj všetky hľadačky 3M Dynatel vedia hľadať nielen podzemné siete, ale súčasne EMS značky/markery. Jedná sa o modely 2250M-iD a 2273M-iD.

Naša spoločnost TELEFON je špecialistom na tieto značky, sme pripravení vám pomôcť pri návrhu a realizácii značenia vašej siete pomocou EMS markerov/značiek.

Lokalizácia a značenie už vybudovaných inženierskych sietí

Lokalizácia a značenie už vybudovaných podzemných sietí je však omnoho zložitějším. Ešte väčší problém nastáva v prípade keď je vaša sieť z dielektrických-nevodivých prvkov ako sú plastové trubky, pryžové tesnenia, optické káble a pod. V našej ponuke nájdete riešenie pre lokalizáciu metalických i dielektrických-nevodivých sietí s možnosťou jednoduchého a rýchleho značenia už vybudovaných inženierskych sietí.

Lokátory, hľadačky podzemných inžinierskych sietí

Lokátory Dynatel sa vyznačujú svojou jednoduchosťou v obsluhe pri zachovaní kvality lokalizácie hľadaných podzemných sietí a dôležitých bodov. Vďaka možnosti čítania údajov na digitálnom LCD displeji a ovládániu pomocou tlačítok umožňujú jednoducho interpretovať výsledky a presne určovať umiestnenie. Stĺpcový graf na prijímači signalizuje prijímaný signál a blízkosť kábla a obsluha môže ukladať nastavenie z predošlého použitia do pamäti. Hľadačky Dynatel série M na lokalizáciu káblov/potrubí majú konštrukciu s niekoľkými vysoko presnými anténami pre rôzne lokalizačné režimy podľa voľby užívateľa smerový vrcholový, viacsmerný nulový a neobyčajne citlivý špeciálny vrcholový režim pre extrémne hĺbky.
Lokátory sa dodávajú vybavené niekoľkými vstavanými funkciami na presnú lokalizáciu káblov, potrubí a ďalších podzemných sietí:

 • Lokalizácia trasy kábla a potrubia
 • Meranie hĺbky kábla/potrubia alebo sondy
 • Meranie signálneho prúdu v kábly alebo v potrubí
 • Identifikácia kábla a káblových párov
 • Tónová signalizácia skratov a uzemnenia v anténnom kábly
 • Lokalizácia silových káblov pod napätím

Přijímač má jedinečnú funkciu „expandéra“, ktorá zdôrazňuje vrcholy a nuly za účelom rýchleho sledovania a určovania polohy. Jedinečný smerový vrcholový režim kombinuje odozvu zo štyroch vrcholových antén na indikáciu ľavého/stredového/pravého smeru kábla alebo potrubia, zatiaľ čo stĺpcový graf a číselný displej rýchlo signalizujú přresnú polohu dvoch vrcholov. Poloautomatické nastavovanie zosilené s jemným ručným ladením poskytuje maximálnu fexibilitu a kontrolu. Samozřejmosťou je aj lokalizace EMS značiek/markerov.

Lokátory 3M Dynatel modely 2250M-iD a 2273M-iD sú tvorené dvoma základnými prvkami:

Vysielač

Vysiela signály slúžiace k sledovaniu a vyhľadávaniu závad, meria prítomnosť cuzieho napätia a testuje kontinuitu okruhu. Obsahuje vstavaný ohmmeter.

Prijímač

Robustné, jednodielne, ručné zariadenie s veľkým LCD displejom s vysokým rozlíšením. Sila signálu a smer na stĺpcovom grafe signalizujú prijímaný signál a blízkosť kábla alebo potrubia.

Presná lokalizácia závad

Vďaka špičkovému prípravku pre lokalizáciu porúch a závad na plášťoch patria naše lokátory k najlepším, ktoré na trhu nájdete. Pomocou takzvaného A rámu môžete s vysokou presnosťou a rýchlosťou dohľadávať poruchy a skraty na plášťoch podzemných sietí. Toto zariadenie je súčasťou dodávky modelu 3M Dynatel 2273M-iD.

Softwarové rozhranie medzi prijímačom a počítačom

Ďalšou štandardnou súčasťou dodávky lokátorov je softwarové rozhranie, ktoré má za úlohu komunikovať s přijímačom a ním získané údaje ďalej spracovávať pre účely vnútoných systémov prevádzkovateľov podzemných sietí. Vďaka programu 3M™ Dynatel™ PC Locator Tools máte jedinečnú možnosť vytvárať špeciálne šablóny pre naše nové iD markery. Ďalej program 3M™ Dynatel™ PC Locator Tools zabezpečuje aktualizáciu softwarového vybavenia hľadačky Dynatel™ a jej prípadné rozšírenie o ďalšie funkcie alebo jazyky.

Naša spoločnosť TELEFON vyvinula pre lokátory 3M Dynatel™ plnú jazykovú lokalizáciu do Češtiny a Slovenčiny. Túto lokalizáciu dostávajú všetci naši noví ale aj stáli zákazníci zdarma ako bonus.

Novinky v Lokalizácii a značení inženierskych sietí

Systém GPS zvyšuje účinnosť v teréne

3M prišla s novinkou prepojenia špičkových lokátorov podzemných sietí a technológie GPS/GIS. Séria M-iD a lokátory 1420-iD teraz komunikujú s vybranými prístrojmi GPS/GIS na mapovanie terénu a mapujú umiestnenie značky v reálném čase. Toto integrované riešenie zjednodušuje postup mapovania, takže po stisknutí jediného tlačítka na rozhraní lokátora sa prenesú údaje do vzdialených zariadení GPS/GIS, aby mapovala lokalizované značky. Elektronické odosielanie týchto informácií v štandardných formátoch GIS ponúka systém pre aktualizáciu záznamov v zariadení bez použitia papieru.

Ball Marker iD ELEKTRONICKÉHO ZNAČKOVACIEHO SYSTÉMU 3M™ SÉRIE 1400

Ball Marker iD série 1400 je možné naprogramovať tak, aby obsahovali konkrétne informácie od zákazníka, napríklad údaje o objekte, druh použitia, typ materiálu, veľkosť, dátum umiestnenia a ďalšie dôležité údaje. Značky iD sa dodávajú s naprogramovaným, jedinečným identifikačným číslom, ktoré je uvedené tiež na odstraniteľnom štítku s čiarovým kódom pre budúce referenčné účely. Užívateľ môže pomocou lokátorov 1420-iD alebo série M-iD naprogramovať a zablokovať ďalšie informácie.
Keď je vyslaný signál s príkazom „čítať“, značky iD odpovedia uloženými údajmi. Načítané údaje je možné ľahko prenášať do počítača pre budúce referenčné účely alebo odosielať priamo do vybraných mapovacích prístrojov GPS/GIS za účelom mapovania v reálnom čase. Vďaka štvorpalcovému priemeru je možné značky iD ľahko spúšťať do príkopu štandardných veľkostí a možné ich lokalizovať a čítať v hĺbke 150cm. Patentovaná, voľne plávajúce konštrukcie v robustnom polyetylénovom púzdre zaručujú, že automaticky vyrovnávaná značka bude vždy v presne vodorovnej polohe bez ohľadu na to, ako je umiestnená v zemi.

Presnú lokalizáciu a spoluprácu s týmito značkami už umožňujú všetky modely lokátorov 3M Dynatel 1420-iD, 2250M-iD a 2273M-iD.