Hasivo Novec 1230

Unikátne hasivo umožňujúce likvidáciu požiaru s minimálnymi následkami škôd alebo poškodenia okolných elektronických zariadení, výpočtovej techniky alebo elektrického vybavenia pod napätím až do 110kV.

Obsiahnutá látka pri účinkoch ohňa vytvára interne nehorľavý plyn šetrný k životnému prostrediu. Používa sa ako náplň automatických hasiacich systémov v serverovniach, ústredniach a rozvodniach.

Výhody

  • funguje ako plyn, pri izbovej teplote je kvapalinou
  • ľahké plnenie a užívanie
  • najnižší potenciál ku globálnemu otepľovaniu
  • nulový potenciál k stenčovaniu ozónovej vrstvy

 

Najčastejšie použitie

  • rozvodne elektrickej energie
  • serverovne, dátové centrá a telekomunikačné ústredne