3M VN káblové súbory

Firma 3M vyrába a dodáva na trh káblové súbory pre VN aplikácie, ktoré sú zárukou veľmi vysokej kvality a spoľahlivosti po desiatky rokov. K popredným technológiám používaným takmer vo všetkých produktoch pre energetiku patrí systém zmršťovania za studena (vyvinuté v 3M), čo prináša oveľa jednoduchšiu montáž a úsporu času, zníženie rizika ľudského faktora pri montáži a tým obmedzenia možných chýb počas montáže. Ďalšou výhodou káblových súborov 3M je testovanie každého výrobku priamo vo výrobnom závode. Telá spojok, koncoviek a konektorov sú z jedného kusu a ku zmršteniu pri aplikácii na VN kábel dochádza jednoduchým postupným odvinutím vnútorného plastového kordu. Tieto káblové súbory sú s úspechom používané po celom svete bez ohľadu na klimatické podmienky. Medzi svetovo známych užívateľov patria všetky predné energetické a distribučné spoločnosti elektrickej energie po celom svete ako je EON, RWE, EDF.

Naša firma TELEFON s.r.o. dodáva tieto 3M káblové súbory pre 6 – 35kV:

Káblové spojky pre plastové káble a EPR káble

Káblové prechodové (hybridné spojky) pre káble olej – plast

Káblové koncovky vnútorné i vonkajšie

Odnímateľný konektory priame, oblé, T-konektory

Priame spojky QS 1000, QS 2000 a spojky QSG pre jednožilové aj trojžilové káble

Tento sortiment spojok využíva technológiu zmršťovania za studena. Telá spojok sú z jedného kusa s integrovanou vrstvou pre riadenie poľa.

Ojedinelým prípadom je spojka QS 1000, ktorá má vytvorený vrchný plášť pomocou špeciálnej sieťoviny a krycej pásky, do ktorej sa na mieste montáže zaleje vulkanizáciou živica. Konštrukcia spojky je taká, že nedochádza k prenosu namáhania z vonkajšieho plášťa kábla na žily, ako je obvyklé pri bežných spojkách. Spojka je vhodná pre napäťovú sústavu 6 a 10kV a dodávame aj prechodovú spojku pre olejové káble s papierovou izoláciou.

Spojky QS 2000 a QSG sú určené na spájanie plastových káblov v napäťových sústavách 6 až 22kV. Spojky majú mierne odlišnú konštrukciu, montáž je rovnaká a jednoduchá. Tromi druhmi spojok možno riešiť spojenie káblov v rozsahu prierezu 95 – 400mm ².

Firma vyrába v týchto typoch aj prípojné spojky, napr QS 2000-B i prechodové spojky napr QS 2000-T.

Priame a prechodové spojky QSE

Spojky QSE sú novou generáciou priamych spojok pre napäťovú sústavu 6 – 22kV a taktiež prechodových (hybridných) spojok medzi olejovými a plastovými trojžilovými káblami pre napäťovú sústavu 6 – 22 kV. Spojka je riešená technológiou zmršťovania za studena. Montáž spojky je veľmi rýchla a jednoduchá.

Káblové koncovky QT II a QT III

Káblové koncovky 3M slúžia na zakončenie VN káblov s vývodom na elektrickú prípojnicu. Tieto koncovky sú opäť riešené technológiou zmršťovania za studena a sú vyrobené zo silikónu. Silikón je najideálnejší materiál pre VN, je hydrofóbny (nezmáčavý), obnovuje nezmáčavosť po poškodení, sám o sebe je odolný voči UV žiareniu, anorganický (po el. oblúku nezostáva na povrchu vodivá uhlíková cesta), veľmi hladký na povrchu, odolný voči všetkým klimatickým podmienkam . Telo koncovky je vyrobené z jedného kusu vrátane sukienok a vrstvy pre riadenie poľa, inštalácia je možná aj za mrazu. Jednoduchá a rýchla montáž znižuje pracovné náklady, s ďalším materiálom možno použiť koncovky na káble SAXKA a DISTRI a pre káble s napustenou izoláciou ANOKTOYPV do 22kV a na káble AYKCY a CYKCY do 6kV bez polovodivej vrsty.

Tieto koncovky sú dodávané do všetkých energetických spoločností. S veľkým úspechom sa používajú či už v prevedení vnútorným alebo vonkajším. Hlavný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou koncovkou 3M je v počte sukienok.

Firma 3M už začala dodávať tretiu generáciu koncoviek označenú QT III. Táto koncovka sa vyznačuje ešte kratšiou konštrukčnou dĺžkou a ešte nižším počtom krokov počas montáže koncovky, čo prináša opäť jednoduchosť a rýchlosť montáže. Táto koncovka je oproti svetlo sivým koncovkám QT II vo farbe tmavo šedej a vnútorné prevedenie koncovky je úplne bez sukienok.

Koncovky dodávame vo všetkých štandardných napäťových úrovniach 6 až 35 kV ako pre jednožilové, tak pre trojžilové káble.

VN odpojitelné konektory 3M

Novinkou v oblasti VN sú okrem koncoviek QTIII aj odpojitelné konektory. Tieto konektory sú tiež vyrábané zo silikónu, vlastnosti silikónu sú popísané vyššie. Konektory 3M zabraňujú náhodnému dotyku živej časti, ak je konektor pod napätím, a ďalej znižujú priestorové nároky na prípojné miesto (nie je potrebné nechávať značný rozostup ako v prípade koncoviek). Telo konektora je opäť z jedného kusu vrátane riadenia poľa. Aplikácia je veľmi jednoduchá – vykonáme štandardnú prípravu kábla podľa návodu, nasunieme na kábel konektor a zaskrutkujeme vodivý tŕň alebo v prípade T-konektora zadnej izolovanú pätku. Konektory možno dovybaviť ochranou proti pôsobeniu blesku au varianty T-konektora možno konektory spájať „za sebou“ v prípade odbočenia kábla alebo rozvetvenie káblovej trasy. Odpojitelné konektory 3M možné pripájať na štandardné priechodky VN zariadení.

Odpojitelné konektory dodávame vo všetkých bežných tvaroch, ako je priamy typ, uhlový typ a T-typ pre napäťové sústavy 6 až 22kV a s odstupňovaním 250A, 400A a 630A.